88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics + Polycom. Οι δ?ο επωνυμ?ε? συνδυ?ζονται τ?ρα σε ?να λογ?τυπο

Καλ?θι αγορ?ν

Προ??ν Ποσ?τητα Τιμ? Υποσ?νολο
Υποσ?νολο καλαθιο?

Διεθνη? περιορισμενη εγγυηση τη? plantronics

Περιορισμ?νη εγγ?ηση για Ευρ?πη και Αφρικ? (Ε & Α)

Οι ?ροι τη? παρο?σα? διεθνο?? περιορισμ?νη? εγγ?ηση? τη? Plantronics ("περιορισμ?νη εγγ?ηση") ισχ?ουν για αγορ?? προ??ντων Plantronics.

Δικαιο?χοι τη? παρο?σα? περιορισμ?νη? εγγ?ηση?

Οι καταναλωτ?? που βρ?σκονται στην Ευρ?πη και την Αφρικ? μπορο?ν να ανατρ?ξουν στου? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? τη? εν?τητα? "Περιορισμ?νη εγγ?ηση στην Ευρ?πη και την Αφρικ?", οι οπο?οι παρ?χονται και στη διε?θυνση http://www.npvdq.tw/warranty. Περιλαμβ?νονται πληροφορ?ε? σχετικ? με την εγγ?ηση και με τι? απαιτ?σει? που ισχ?ουν για τι? συγκεκριμ?νε? περιοχ??.

Η παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση παρ?χει σε εσ??, δηλαδ? τον αρχικ? αγοραστ? και τελικ? χρ?στη, ρητ? δικαι?ματα περιορισμ?νη? ευθ?νη? απ? την Plantronics, δηλαδ? τον κατασκευαστ?.

Προ??ντα που καλ?πτει η παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση

Η παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση καλ?πτει προ??ντα Plantronics που ?χουν αγοραστε? στην αυθεντικ? συσκευασ?α Plantronics απ? την Plantronics, τι? θυγατρικ?? εταιρ?ε? τη? ? του? εξουσιοδοτημ?νου? μεταπωλητ?? τη?.

Επισκευ? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση?

Τα προ??ντα που ?χουν αγοραστε? σε μια χ?ρα ? περιοχ? μπορο?ν να επισκευαστο?ν σε ?λλε? χ?ρε? ? περιοχ??, στι? οπο?ε? η Plantronics ? οι εξουσιοδοτημ?νοι π?ροχοι επισκευ?ν παρ?χουν υπηρεσ?ε? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση? για το συγκεκριμ?νο μοντ?λο. Ωστ?σο, θα ισχ?ει η περ?οδο? εγγ?ηση? που προσφ?ρθηκε στη χ?ρα αγορ?? του προ??ντο?. Οι ?ροι τη? εγγ?ηση? (συμπεριλαμβαν?μενων αυτ?ν που αναφ?ρονται εδ?), η διαθεσιμ?τητα παροχ?? επισκευ?ν και οι χρ?νοι απ?κριση? ενδ?χεται να διαφ?ρουν απ? χ?ρα σε χ?ρα και απ? περιοχ? σε περιοχ?. Ο τυπικ?? χρ?νο? απ?κριση? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση? ενδ?χεται να αλλ?ξει λ?γω τη? τοπικ?? διαθεσιμ?τητα? των ανταλλακτικ?ν. Για λεπτομ?ρειε?, απευθυνθε?τε στον εξουσιοδοτημ?νο π?ροχο επισκευ?ν τη? Plantronics στην περιοχ? σα?.

Για επισκευ?? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση? στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, επισκεφθε?τε τη διε?θυνση www.npvdq.tw/warranty για να υποβ?λετε α?τημα.

Για επισκευ?? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση? στην Ευρ?πη και στην Αφρικ?, ανατρ?ξτε στου? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? τη? εν?τητα? "Περιορισμ?νη εγγ?ηση στην Ευρ?πη και την Αφρικ?", οι οπο?οι παρ?χονται και στη διε?θυνση www.npvdq.tw/warranty.

Για επισκευ?? στο πλα?σιο τη? εγγ?ηση? σε ?λε? τι? ?λλε? χ?ρε?, επισκεφθε?τε τη διε?θυνση www.npvdq.tw/warranty ? απευθυνθε?τε στον τοπικ? εξουσιοδοτημ?νο μεταπωλητ? τη? Plantronics.

Περ?οδο? κ?λυψη?

Η δι?ρκεια τη? εγγ?ηση? αρχ?ζει απ? την ημερομην?α αγορ??. Η απ?δειξη π?ληση? που φ?ρει την ημερομην?α αγορ?? αποτελε? τεκμ?ριο αγορ??. Η δι?ρκεια τη? εγγ?ηση? διαφ?ρει αν? προ??ν και ε?ναι κατ? καν?να 1, 2 ? 3 ?τη. Για να δε?τε τη δι?ρκεια τη? εγγ?ηση? του προ??ντο? που αγορ?σατε ("περ?οδο? εγγ?ηση?"), συμβουλευτε?τε την αρχικ? συσκευασ?α προ??ντο? τη? Plantronics ? τι? πληροφορ?ε? χρ?στη που σα? δ?θηκαν απ? την Plantronics κατ? την αγορ?. Η υποχρ?ωση τη? Plantronics, στο πλα?σιο τη? παρο?σα? περιορισμ?νη? εγγ?ηση?, για επισκευ? ? αντικατ?σταση προ??ντων που παρουσι?ζουν ελαττ?ματα στα υλικ? ? στην κατασκευ?, τερματ?ζεται με τη λ?ξη τη? περι?δου εγγ?ηση?.

Προ??ντα που δεν καλ?πτονται απ? την παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση

Η παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση δεν καλ?πτει: 1) προ??ντα που αγορ?στηκαν απ? μη εξουσιοδοτημ?νο μεταπωλητ?, 2) χρ?ση σε τηλεφωνικ? κ?ντρα, προ??ντων που δεν ?χουν σχεδιαστε? για χρ?ση σε τηλεφωνικ? κ?ντρα, 3) προ??ντα που αγορ?στηκαν μ?σω ηλεκτρονικ?ν δημοπρασι?ν, 4) προ??ντα τα οπο?α χρησιμοποι?θηκαν σε συνδυασμ? με λογισμικ? ? περιφερειακ?/βοηθητικ? εξοπλισμ?, ?πω? π.χ. μπαταρ?ε?, φορτιστ??, προσαρμογε??, ακουστικ?, καλ?δια σ?νδεση? και τροφοδοτικ? ("βοηθητικ?? εξοπλισμ??") που δεν ?χει χορηγηθε? ? πιστοποιηθε? με οποιονδ?ποτε τρ?πο απ? την Plantronics για χρ?ση με τα προ??ντα Plantronics, καθ?? και οποιαδ?ποτε ζημι? προκληθε? στα προ??ντα Plantronics ? σε βοηθητικ? εξοπλισμ? ω? αποτ?λεσμα τ?τοια? χρ?ση?, 5) ζημι? που προκλ?θηκε απ? (α) ατ?χημα, πυρκαγι?, εσφαλμ?νη χρ?ση, αμ?λεια, τροποπο?ηση ? ασυν?θιστη μηχανικ? ? ηλεκτρικ? καταπ?νηση, (β) λανθασμ?νη ? μη εξουσιοδοτημ?νη εγκατ?σταση, καλωδ?ωση, επισκευ?, δοκιμ? ? (γ) χρ?ση του προ??ντο? εκτ?? των δημοσιευμ?νων οδηγι?ν τη? Plantronics, 6) περιπτ?σει? κατ? τι? οπο?ε? τρ?το μ?ρο? πλην τη? Plantronics (? των εξουσιοδοτημ?νων κ?ντρων παροχ?? επισκευ?ν) δοκιμ?σει, διαφοροποι?σει, τροποποι?σει ? πραγματοποι?σει επισκευ?? στα προ??ντα με οποιονδ?ποτε τρ?πο, 7) προ??ντα των οπο?ων (α) οι σειριακο? αριθμο? ? οι ετικ?τε? ημερομην?α? ?χουν αφαιρεθε? ? τροποποιηθε?, ? (β) τα περιβλ?ματα ? τα ανταλλακτικ? δεν συμμορφ?νονται με τι? προδιαγραφ?? τη? Plantronics ? δεν ?χουν κατασκευαστε? απ? αυτ?ν και 8) αναλ?σιμα, ανταλλακτικ? και αξεσου?ρ (με εξα?ρεση την περ?πτωση κατ? την οπο?α διαπιστωθε? ?τι δυσλειτουργο?ν ? ?χουν υποστε? ζημι? κατ? την αγορ? του προ??ντο?), ?πω? π.χ.:

 • α. Κουτι? και εξαρτ?ματα κουτι?ν
 • β. Αρθρωτ? β?σματα
 • γ. Β?σει?
 • δ. Ελ?σματα κεφαλ??
 • ε. Κορδ?νια
 • στ. Θ?κε?
 • ζ. Σωλ?νε? φων??
 • η. Διακοσμητικ? τελει?ματα
 • θ. Διακ?πτε?
 • ι. Εξαρτ?ματα για το αυτ?, κιτ εξαρτημ?των για το αυτ?, μαξιλαρ?κια για το αυτ?, βρ?χοι αν?ρτηση? και Ear Budeez
 • κ. Τυπικ?? μπαταρ?ε? που αντικαθ?στανται απ? το χρ?στη

Διαδικασ?α αποκατ?σταση? προβλημ?των

Κατ? τη δι?ρκεια τη? περι?δου εγγ?ηση?, η Plantronics θα επισκευ?ζει ? θα αντικαθιστ?, κατ? βο?ληση, προ??ντα τα οπο?α παρουσι?ζουν ελαττ?ματα στα υλικ? ? στην κατασκευ?, εφ?σον ενημερ?σετε την Plantronics και επιστρ?ψετε το προ??ν στην Plantronics με τον τρ?πο που περιγρ?φεται παρακ?τω.

Στο πλα?σιο τη? παρο?σα? περιορισμ?νη? εγγ?ηση?, η Plantronics μπορε? να επισκευ?σει ? να αντικαταστ?σει προ??ντα (α) με καινο?ργια ? προηγουμ?νω? μεταχειρισμ?να προ??ντα, μ?ρη ? εξαρτ?ματα ισοδ?ναμα σε απ?δοση και αξιοπιστ?α με τα καινο?ργια, ? (β) με ανακατασκευασμ?να προ??ντα που χρησιμοποιο?ν καινο?ργια εξαρτ?ματα ? καινο?ργια και μεταχειρισμ?να ? επιδιορθωμ?να εξαρτ?ματα ισοδ?ναμα σε απ?δοση και αξιοπιστ?α με τα καινο?ργια ? (γ) με ?να προ??ν ισοδ?ναμο με αρχικ? προ??ν, το οπο?ο δεν κυκλοφορε? πλ?ον. Ε?ν αυτ? τα προ??ντα, μ?ρη ? εξαρτ?ματα που ?χουν αντικατασταθε? ? επισκευαστε?, παρουσι?σουν ελαττ?ματα στα υλικ? ? στην κατασκευ?, ε?τε εντ?? 12 μην?ν απ? την επισκευ? ?/και την αντικατ?στασ? του? ε?τε εντ?? του υπολο?που τη? περι?δου εγγ?ηση? για το προ??ν το οπο?ο αντικατ?στησαν ? στο οπο?ο τοποθετ?θηκαν, ?ποιο απ? τα δ?ο αυτ? διαστ?ματα ε?ναι μεγαλ?τερο, τ?τε η Plantronics, κατ? τη διακριτικ? τη? ευχ?ρεια, θα επισκευ?σει ? θα αντικαταστ?σει αυτ? τα προ??ντα ? εξαρτ?ματα.

Για προ??ντα που πωλο?νται με προσαρμοσμ?νε? μπαταρ?ε? που αντικαθ?στανται απ? το χρ?στη, τι? οπο?ε? ?χει κατασκευ?σει η Plantronics, σε περ?πτωση αστοχ?α? τη? μπαταρ?α? στη δι?ρκεια τη? περι?δου εγγ?ηση?, η Plantronics θα αντικαταστ?σει την μπαταρ?α. Για προ??ντα που πωλο?νται με μπαταρ?ε? που δεν αντικαθ?στανται απ? το χρ?στη, σε περ?πτωση αστοχ?α? τη? μπαταρ?α? στη δι?ρκεια τη? περι?δου εγγ?ηση?, η Plantronics θα αντικαταστ?σει το προ??ν.

?ταν ?να προ??ν ? μ?ρο? αντικαθ?σταται, το ε?δο? που το αντικαθιστ? αν?κει σε εσ?? και το προ??ν ? μ?ρο? που αντικαταστ?θηκε αν?κει στην Plantronics.

Στην απ?θανη περ?πτωση που το προ??ν παρουσι?σει επαναλαμβαν?μενε? αστοχ?ε? ? που η Plantronics δεν κατορθ?σει να επισκευ?σει ? να αντικαταστ?σει το προ??ν, η Plantronics θα σα? προμηθε?σει ?να προ??ν αντικατ?σταση?, επιλεγμ?νο απ? την Plantronics, το οπο?ο θα ε?ναι το ?διο ? ισοδ?ναμο σε απ?δοση με το προ??ν σα?. Αυτ? ε?ναι η αποκλειστικ? σα? αποκατ?σταση για ?να ελαττωματικ? προ??ν.

Εξαιρ?σει? και περιορισμο? που ισχ?ουν στην παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση

Η PLANTRONICS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ? ΟΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, Η PLANTRONICS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ? ΟΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ? ΟΡΟΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PLANTRONICS ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Δεν δ?νεται καμ?α εγγ?ηση ?τι το λογισμικ? που παρ?χεται απ? την Plantronics θα πληρο? τι? απαιτ?σει? σα? ? ?τι θα λειτουργε? σε συνδυασμ? με οποιαδ?ποτε προ??ντα υλικο? ? λογισμικο? εφαρμογ?ν που παρ?χονται απ? τρ?τα μ?ρη, ?τι η λειτουργ?α προ??ντων λογισμικο? θα ε?ναι απρ?σκοπτη ? ελε?θερη σφαλμ?των, ? ?τι ?λα τα ελαττ?ματα στα προ??ντα λογισμικο? θα διορθωθο?ν.

Περιορισμ?? τη? ευθ?νη?

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ PLANTRONICS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ?ΟΝ ? ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ? ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ ? ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ? ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η PLANTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟ?ΟΝ ? ΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ? ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ? ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ? ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η PLANTRONICS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΓΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ? ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ? ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ? ΩΣ ΑΞΙΩΣΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ), ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ? ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ? ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ PLANTRONICS ? ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ PLANTRONICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.

Ισχ?ουσα νομοθεσ?α για την παρο?σα εγγ?ηση

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ? ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ?ΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Για κατο?κου? των Ηνωμ?νων Πολιτει?ν, κ?θε διαφων?α που απορρ?ει απ? την παρο?σα περιορισμ?νη εγγ?ηση ? που σχετ?ζεται ?λλω? με την αγορ? απ? εσ?? του προ??ντο? Plantronics που αποτελε? το υποκε?μενο τη? παρο?σα? περιορισμ?νη? εγγ?ηση?, ε?τε βασ?ζεται σε σ?μβαση, αδικοπραξ?α, απ?τη ε?τε σε οποιαδ?ποτε ?λλη νομικ? θεωρ?α, θα δι?πονται απ? τη νομοθεσ?α τη? πολιτε?α? στην οπο?α διαμ?νετε επ? του παρ?ντο?, χωρ?? να λαμβ?νονται υπ?ψη διεν?ξει? εφαρμοστ?α? νομοθεσ?α?.

Τυχ?ν ?λλα νομικ? δικαι?ματα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ? ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ? ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ? ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ? ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ? ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ? ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.

88m论坛平码高手平特一肖