88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa
backbeat-fit-updater-icon

BackBeat FIT Companion

Zapewnia nowy poziom personalizacji i kontroli u?ytkownikom s?uchawek Plantronics BackBeat FIT.

Przekonaj si? w jaki sposób BackBeat FIT Companion zapewnia wyj?tkowy poziom personalizacji i kontroli u?ytkownikom nowych s?uchawek Plantronics BackBeat FIT.

DOPASUJ S?UCHAWKI BACKBEAT FIT DO SWOJEGO STYLU ?YCIA

Dostosuj ustawienia, zmieniaj?c j?zyk powiadomień g?osowych

WRAZ Z UP?YWEM CZASU S?UCHAWKI PLANTRONICS BACKBEAT FIT ZAPEWNI? CI CORAZ WI?KSZY KOMFORT

Aktualizuj oprogramowanie sprz?towe s?uchawek BackBeat FIT, aby zawsze mie? dost?p do najnowszych funkcji. B?dziesz automatycznie powiadamiany/-a o pojawieniu si? nowego oprogramowania sprz?towego s?uchawek BackBeat FIT, dzi?ki czemu jego wersja zawsze b?dzie aktualna, a Ty b?dziesz cieszy? si? najlepsz? wydajno?ci?.

PRZE??CZNIK PO??CZENIA

Przejmij kontrol? nad ??czno?ci? swoich s?uchawek. Zainstaluj aplikacj? BackBeat FIT Companion na wszystkich telefonach i tabletach u?ywanych razem z zestawem s?uchawkowym, aby ?atwo prze??cza? si? mi?dzy urz?dzeniami za pomoc? jednego dotkni?cia.

CZYNNO?CI WST?PNE

Odkryj wszystkie funkcje i poznaj elementy steruj?ce s?uchawek BackBeat FIT

U?yj instrukcji opisuj?cej krok po kroku proces parowania

ZAKTUALIZOWANO

21 sierpnia 2017 r.

ROZMIAR

iOS = 46,6 MB
Android = 27,6 MB

AKTUALNA WERSJA

3.3.0 (Android)
3.2.0 (iOS)

WYMAGA POSIADANIA SYSTEMU ANDROID

4.4 lub nowszego

KOMPATYBILNO?? Z SYSTEMEM IOS

Wymaga posiadania systemu iOS 8.2 lub nowszego.
Kompatybilne z urz?dzeniami: iPhone, iPad i iPod touch

KLASYFIKACJA TRE?CI

Wszyscy

88m论坛平码高手平特一肖