88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa
plt-hub-orange

Plantronics Hub dla Windows/Mac

Dzi?ki niej u?ytkownicy mog? dostosowywa? ustawienia do w?asnych preferencji, a na pulpicie mog? sprawdzi? stan swojego urz?dzenia audio Plantronics.

Version 3.14.1

Wydajno?? i kontrola

Plantronics Hub dla systemu Windows/Mac, to cz??? oferty oprogramowania Plantronics Spokes – jest aplikacj?, która pozwala u?ytkownikom na sterowanie ustawieniami urz?dzeń audio Plantronics. U?ytkownicy mog? dostosowa? dzwonek oraz jego lokalizacj?, skonfigurowa? aktualizacje i korzysta? z wielu innych funkcji. Oprogramowanie zwi?ksza komfort u?ytkowania, dostarczaj?c cennych informacji o stanie urz?dzenia audio Plantronics, takich jak wyciszenie i stan akumulatora, które s? ?atwo widoczne u do?u pulpitu.

SPERSONALIZUJ SWOJE URZ?DZENIE AUDIO PLANTRONICS
 • Zmień ustawienia urz?dzenia
 • Widoczny stan wyciszenia i akumulatora
 • Kontrola po??czeń na poziomie urz?dzenia: odbieranie/kończenie rozmów, wyciszenie i regulacja g?o?no?ci
 • Aktualizuj oprogramowanie sprz?towe s?uchawki
 • Zmień j?zyk komunikatów g?osowych

Niektóre funkcje mog? nie by? dost?pne na wszystkich urz?dzeniach. Pobierz aplikacj? Plantronics Hub, by sprawdzi?, które funkcje mo?esz dostosowa? do w?asnych preferencji.

Wdra?anie w firmie

Pozyskuj dane, upro?? dostosowanie zestawów s?uchawkowych do potrzeb u?ytkowych, rozwi?zuj potencjalne problemy i dostosuj si? do indywidualnych potrzeb — bez zak?óceń w obs?udze klientów i z jednego miejsca.

Plantronics Manager Pro

WYMOGI SYSTEMOWE
 • Windows 7, Windows 8.x (Desktop Mode), Windows 10 (Desktop Mode)
 • Mac OS versions Sierra (10.12), High Sierra (10.13) and Mojave (10.14)
WARUNKI WST?PNE DOTYCZ?CE OPROGRAMOWANIA
 • Brak
Potrzebujesz starszej wersji Hub?

Hub: archiwum na komputerze

Obs?ugiwane urz?dzenie

 • APU-75
 • APU-75D
 • APU-76
 • BackBeat PRO
 • BackBeat PRO 2
 • BackBeat SENSE
 • Blackwire 200 Series?
 • Blackwire 300 Series?
 • Blackwire 400 Series?
 • Blackwire 500 Series?
 • Blackwire 600 series?
 • Blackwire 700 Series?
 • Blackwire 3210 Series
 • Blackwire 3215 Series
 • Blackwire 3220 Series
 • Blackwire 3225 Series
 • Blackwire 5210 Series
 • Blackwire 5220 Series
 • Blackwire 7225 Series
 • BT300
 • BT600
 • BT600 USB-C
 • Calisto 240?
 • Clarity 340?
 • Calisto 600 Series?
 • Calisto 800 Series
 • Calisto 3200 Series
 • Calisto 5200 Series
 • Calisto 7200
 • CS50/60-USB?
 • DA45?
 • DA70
 • DA70-UC
 • DA80?
 • DA90?
 • EncorePro 500 USB Series?
 • EncorePro 700 USB Series?
 • Entera USB?
 • MDA200 Audio Switcher?
 • MDA220 USB Audio Switcher
 • MDA400 QD Series
 • Savi 400 Series?
 • Savi 700 Series
 • Savi 8200 Series
 • Voyager 3200 Series
 • Voyager 4200 Series
 • Voyager 5200 Series
 • Voyager 6200 Series
 • Voyager 8200 Series?
 • Voyager Edge Series?
 • Voyager Focus UC?
 • Voyager Legend UC
 • Voyager Pro UC

?

Obs?ugiwane j?zyki

 • English – US
 • English – UK (en-GB)
 • Finnish (fi)
 • French – Canada (fr-CA)
 • French (fr)
 • German (de)
 • Italian (it)
 • Japanese (ja)
 • Korean (ko)
 • Norwegian (no)
 • Portuguese – Brazil (pt-BR)
 • Portuguese – Portugal (pt-PT)
 • Spanish – Mexico (es-MX)
 • Spanish – Spain (es-ES)
 • Swedish (sv)
 • Turkish (tr)
 • Chinese – Simplified (zh-CN)
 • Chinese – Traditional (zh-TW)
 • Danish (da)
 • Dutch (nl)
 • Russian (ru)
88m论坛平码高手平特一肖